Eure Tipps zu Kakhorov vs. Abramishvili bei NFC 12

Khurshed Kakhorov
7 - 0 - 0
W
W
W
W
W
Sherdog-Profil
Lascha Abramishvili
2 - 1 - 1
L
W
D
W
Sherdog-Profil